Kulturní noviny - hlavička stránky Kulturní dědictví Unesco - výstavy

Program
Kulturní dědictví UNESCO 2021,

doplněné kolekcí uměleckých artefaktů, případně výstavou prezentující významné osobnosti, události, výročí a nebo významné vazby na českou kulturu.

Oficiální web: www.cultural-heritage.cz

pořádá Slovanská unie, programová produkce: Jiří Králík (tel.: 602 704 620)


Místo a termíny výstav

– změna programu vyhrazena (COVID)   – pevný termín   – probíhající   – ukončené

Arménie
22. 04. – 22. 04.
Jihlava
23. 04. – 11. 06. Brno - Vila Low-Beer 12. 06. – 01. 07. Uherský Brod 02. 07. – 24. 07. Jihlava 25. 07. – 18. 08. Liberec
+ Červený Kostelec
22. 08. – 12. 09. Praha 12. 09. – 28. 09. Karlovy Vary 30. 09. – 31. 10. Ostrava 02. 11. – 03. 12. Olomouc 04. 12. – 31. 12. Hodonín
Bělorusko
01. 05. – 28. 05. Staré Město 29. 05. – 26. 06. Prachatice 27. 06. – 22. 07. Olomouc 23. 07. – 20. 08. Brno 21. 08. – 10. 09. Hodonín 11. 09. – 30. 09. Uherský Brod 02. 10. – 02. 11. Šumperk 03. 11. – 30. 11. Týn nad Vltavou 02. 12. – 31. 12 Olomouc
Černá Hora
01. 05. – 31. 05. Valašské Meziříčí 01. 06. – 25. 06. Přerov 26. 06. – 23. 07. Vodňany 24. 07. – 19. 08. Jihlava 20. 08. – 08. 09. Brno 10. 09. – 29. 09. Hodonín 29. 09. – 05. 11. Olomouc 06. 11. – 28. 11. Staré Město
+ Uherský brod
01. 12. – 31. 02. Praha
Rakousko
12. 04. – 03. 05. Hodonín – DK nebo ZUŠ 05. 05. – 02. 06. Jihlava 02. 06. – 30. 06. Slavonice 01. 07. – 19. 07. Ostrava 20. 07. – 29. 07. Opava 29. 07. – 05. 08. Horní Planá
(+ Vodňany + Krumlov)
06. 08. – 10. 08. Kroměříž 11. 08. – 24. 08. Uherský Brod - DK 25. 08. – 15. 09. Olomouc 15. 09. – 04. 10. Šumperk / Znojmo 05. 10. – 04. 11. Brno 04. 11. – 29. 11. Znojmo / Šumperk 29. 11. – 31. 12. Praha + Liberec

Souběžná výstava: Slavní „čeští“ Rakušané

50 nejvýznamnějších rakouských osobností s českými kořeny nebo významným vztahem k české kultuře či prostředí.
Výstava má své vlastní termíny a jen v některých městech bude společně s výstavou
Kulturní dědictví UNESCO Rakouska.

12. 04. – 03. 05. Hodonín 05. 05. – 02. 06. Jihlava / Moravské Budějovice 02. 06. – 30. 06. Slavonice 01. 07. – 19. 07. Ostrava
20. 07. – 29. 07. Opava
29. 07. – 05. 08. Horní Planá + Vodňany + Krumlov 06. 08. – 10. 08. Kroměříž 11. 08. – 24. 08. Prostějov + Uherský Brod
25. 08. – 15. 09. Šumperk
15. 09. – 04. 10. Mikulov + Břeclav 05. 10. – 04. 11. Brno – JMK 04. 11. – 29. 11. Olomouc 29. 11. – 31. 12. Praha + Liberec

O výstavách Arménie, Bělorusko, Černá Hora, Rakousko a historii předcházejícíh výstav

Součástí vernisáží či derniér výstav budou větší doprovodné akce – přednášky, koncerty, besedy, projekce. Výstavy budou připraveny tak, aby mohly být snadno umístěny do veřejných prostor. Proto nedílnou součástí budou i speciální mobilní dřevěné stojany (ideálně oboustranné). Kromě aktivní prezentace kulturního dědictví UNESCO je i cílem aktivně zapojit a propagovat aktivity příslušných menšin, cizinců i zahraničních paměťových institucí.


Podpora a spolupráce

Projekt se koná vždy pod záštitou nejvýznamnějších státních institucí a osobností (velvyslanci prezentovaných zemí, prezident ČR, předseda vlády ČR, předseda Parlamentu, předseda Senátu, hejtmani krajů, starostové měst, představitelé církví, národní komise UNESCO, Fóra slovanských kultur Lublaň …) a za finanční podpory Státního fonu kultury, MKČR, krajů a měst. V dalších letech plánujeme větší zapojení MZV, MŠMT a zahraničních subjektů – především národních komisí UNESCO, ministerstev kultury a kulturních střediscích nebo Českých center a českých velvyslanectví v zahraničí. Doprovodné akce pak organizujeme ve spolupráci s příslušnými menšinami i českou menšinou v zahraničí. Důležitá je i spolupráce krajů a měst, které mají partnerské smlouvy s městy aktuálně prezentovaných zemí.


Historie

Současná nová verze projektu vychází ze několikaleté zkušenosti pořádání mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury, který od roku 2013 představoval kulturní dědictví vždy dvou slovanských zemí, národů nebo národností. Doposud festival představil 12 zemí – Makedonská a rusínská kultura (2014), Slovinsko a Slovensko (2016), Chorvatsko a Polsko (2017), Srbsko a Lužické Srbsko (2018), Ukrajina a Bulharsko (2019), Ruská federace a Bosna a Hercegovina (2020).
Akce konala pouze ve městech Zlínského kraje, od roku 2017 i městech JMK. V roce 2020 ale vzrostl zájem měst jiných krajů a tak je logické projekt 2021 pořádat v městech dalších krajů, tedy prakticky v celé ČR
Obsah i forma festivalu se vyvíjela a v posledních dvou letech se cíleně zaměřila na klíčovou prezentaci kulturní dědictví UNESCO prezentovaných zemí. Od roku 2018 tak programově vytváříme rozsáhlejší kolekce putovních výstav, v roce 2019 jsme vytvořili jednotný grafický styl panelů a výstavy založeného na maximálně velkých a atraktivních fotografiích a stručnějších informativních textech. V současné době máme k dispozici výstavy kulturního dědictví UNESCO Bulharska, Ukrajiny, Ruské federace a Bosny a Hercegoviny.


Více informací na stránce organizátora výstav

Ukázka putovních panelů:

Nejvýznamější kulturní artefakty Běloruska zapsané na světový seznam UNESCO

Plakát Bělorusko - Kulturní dědictví UNESCO | Kulturní noviny

Panel souběžné výstavy Slavní „čeští“ Rakušané:

Panel Erich Wolfgang Korngold - Kulturní dědictví UNESCO | Kultruní noviny